DODATEK – SPLÁTKOVÝ PRODEJ

 

RESINPA GWR s.r.o., K Moštěnici 265/8, Přerov VI - Újezdec   –   vázaný zástupce

 

Společnost RESINPA GWR s.r.o., K Moštěnici 265/8, Přerov VI - Újezdec  je registrována jako zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Bude Českou národní bankou zapsána  do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 

Společnost RESINPA GWR s.r.o., K Moštěnici 265/8, Přerov VI - Újezdec  zastupuje poskytovatele – společnost ESSOX s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem spotřebitelských úvěrů.

 

Kontaktní údaje zprostředkovatele:

 

ELEKTROKOLA PŘEROV - RESINPA GWR s.r.o.

Komenského 42,

750 02, Přerov

Tel: 776 580 464, 603 951 864

E-mail: info@elektrokolaprerov.cz

Kontaktní údaje poskytovatele:

 

ESSOX s. r. o.

F. A. Gerstnera 52,

370 01, České Budějovice 1

Tel: +420 389 010 422

E-mail: zakaznickyservis@essox.cz

 

 

Společnost RESINPA GWR s.r.o., K Moštěnici 265/8, Přerov VI - Újezdec  informuje své klienty, že neposkytuje radu podle  § 85 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 

Je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřením smlouvy o doplňkové službě jako je pojištění apod., pokud není umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě. Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu. 

 

 

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

 

Prioritou společnosti RESINPA GWR s.r.o., K Moštěnici 265/8, Přerov VI - Újezdec je poskytovat našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni. Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním našich zaměstnanců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat. Vaši stížnost lze směřovat:

 

Marek Šindar, Pavla Šindarová, info@elektrokolaprerov.cz, Komenského 42, Přerov, 750 02

 

Mimosoudní řešení sporů

Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

  • Finanční arbitr

Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz

 

Kontaktní údaje:

Finanční arbitr ČR

Legerova 69/1581

110 00 Praha 1

Tel.: +420 257 042 070

E-mail: arbitr@finarbitr.cz

 

  • Česká obchodní inspekce (ČOI)

Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

 

Kontaktní údaje:

Ústřední inspektorát: Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
www:
www.coi.cz 

 

ORGÁNY DOHLEDU

 

Česká obchodní inspekce (ČOI)

ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených zejm. zákonem č.  634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vč. povinností dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236 

www.coi.cz