OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Prodejce a kupující

Prodejcem a provozovatelem služby je společnost RESINPA GWR s.r.o., IČ 286 26 346, vedená u krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 60737. Kupujícím je fyzická, nebo právnická osoba, která s prodejcem uzavře kupní smlouvu.

 

Zboží je možno poptat / objednat následujícími způsoby:

Osobní návštěvou showroomu Elektrokola Přerov – RESINPA GWR, s.r.o.,  Komenského 42, Přerov nebo vzdáleným přístupem prostřednictvím webových stránek, e-mailu nebo telefonicky.

V případě objednávky prostřednictvím webových stránek se po odeslání odešle kopie objednávky na zadaný e-mail. Po obdržení objednávky prodejce zákazníka telefonicky kontaktuje, potvrdí objednávku a upřesní termín a podmínky dodání zboží.

 

Platební možnosti:

Bezhotovostní platba předem na bankovní účet prodávajícího na základě vystavení zálohové faktury.

Platba v hotovosti na dobírku při dopravě přepravní službou na adresu uvedenou zákazníkem nebo při osobním převzetí v místě provozovny. Prodejce může požadovat úhradu zálohy předem na příslušný bankovní účet. 

 

 

Přeprava a doručení zboží

Zboží je zákazníkovi doručeno na dobírku prostřednictvím spediční firmy. Zboží je expedováno v kartónovém přebalu (kola), nebo v papírové krabici (příslušenství), společně s prodejním dokladem (fakturou) a záručním listem. Přibližná doba doručení je 5 - 7 pracovních dnů. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku přepravců. Pokud je hodnota nakoupeného zboží vyšší než 10.000 Kč s DPH, náklady na přepravné a balné hradí prodejce.

Pokud je zásilka doručená přepravcem viditelně poškozena, zákazník zboží nepřevezme a s dopravcem sepíše zápis o škodě (popis vad vedoucích k nepřevzetí zboží) a je povinen neprodleně kontaktovat prodejce. Nepřijme-li zákazník nepoškozenou objednanou zásilku a způsobí tím provozovateli škodu – marně vynaložené náklady na poštovné či dopravné a balné, bude tato škoda vymáhána občanskoprávní cestou.

Kupující je vždy povinen převzít zboží nejpozději 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující, který zakoupil zboží, má v souladu s Občanským zákoníkem a zákonem č. 367/2000 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně (doporučeně poštou, nebo e-mailem na info@elektrokolaprerov.cz dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat (nikoli dobírkou) prodejci kompletní zboží v nepoškozeném původním obalu, bez známek užívání nebo viditelného opotřebení, společně s daňovým dokladem a záručním listem.

Po doručení a překontrolování bude nejpozději do 30 dnů zákazníkovi zaslána částka odpovídající rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží, na jím udané číslo bankovního účtu, případně jinak na základě vzájemné dohody.

 

Záruční lhůta a reklamace

 • Záruční lhůta na zboží počíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem a činí 24 měsíců od data prodeje. V Záručnímu listu, který je přiložen ke zboží, jsou uvedeny závady, které je možné reklamovat a detailní podmínky pro uplatnění záruky.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Pro uplatnění reklamace je třeba dopravit zboží na adresu prodejce, nebo na adresu záručního servisu. Pokud se na reklamovanou závadu vztahuje záruka, budou náklady vynaložené na přepravu v souvislosti s uplatněnou reklamací zákazníkovi nahrazeny.

 

Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci formuláře na webových stránkách prodávajícího dává kupující souhlas se shromažďováním a archivováním těchto údajů.

Při nakládání s osobními daty se Prodávající zavazuje řídit zákonem č. 101/2000.

Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.

 

Závěrečná ustanovení

Prodejce si vyhrazuje právo měnit obsah Obchodních podmínek. Změny provedené v textu Obchodních podmínek jsou platné a účinné od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly změny zveřejněny na www stránkách prodejce (www.elektrokolaprerov.cz).

Vztahy mezi zákazníkem a prodejcem neupravené těmito Podmínkami se řídí Občanským zákoníkem, pro zákazníky s přiděleným IČ se vztahy řídí Obchodním zákoníkem.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 12. 2016.

 

Ochrana osobních údajů e-shopu www.elektrokolaprerov.cz

 1. Společnost Elektrokola Přerov – RESINPA GWR, s.r.o., se sídlem K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov, IČ 28626346, zapsaná pod spisovou značkou C44756 u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „prodávající“nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Pavlou Šindarovoutedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  1. Poskytovatel e-shopu provozovaný společností LEKSYS s.r.o., sídlem Kostelec na Hané, Sídliště Sport 791, 798 41
  2. Přepravní služba PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese elektroskutr@seznam.cz
  Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky elektrokolaprerov.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • základní funkčnosti webových stránek
 1. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti od 25.5.2018. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zobrazování marketingových nabídek

 

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti Elektrokola Přerov – RESINPA GWR, s.r.o, se sídlem K Moštěnici 265/8a, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov, IČ 28626346, zapsaná pod spisovou značkou C44756 u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
 • marketingové cookies (anonymní)
 • aktivita uživatele (prohlížené produkty a stránky, nákupní chování)
 1. Výše uvedení osobní údaje budou zpracovány za účelem:
  • marketingového zpracování Vašich nákupních preferencí
  • personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní
 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 90 dní a to za účelem:
  • marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte
  • personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel e-shopu provozovaný společností LEKSYS s.r.o., sídlem Kostelec na Hané, Sídliště Sport 791, 798 41
  2. Poskytovatel služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  3. Pokytovatel služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  4. Poskytovatel služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
  5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
 1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (servery na území EU)
 1. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu nebo zasláním e-mailu.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek zabránění spouštění remarketingových kódů reklamních nástrojů a zabránění personalizace obsahu na webových stránkách e-shopu.
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti od 25.5.2018.